Een persoonlijke aanpak bij je zoektocht naar een passende buitenlandervaring!

Tussenjaar & Studiekeuze-traject

Zit/zat je het afgelopen jaar in je eindexamenjaar en heb je nog twijfels over je studiekeuze? Nu alle fysieke Open Dagen en Meeloopdagen van de Universiteiten en Hogescholen zijn afgelast, is het misschien lastig om nog voor 1 juni een goed afgewogen studiekeuze te maken. Om die reden kan het verstandig zijn om geen overhaaste beslissing te nemen en je studiekeuze uit te stellen tot het komende jaar.

Je kan dan rustig de tijd nemen om je te oriënteren op een studie die goed aansluit bij Wat je talenten zijn, Wat je motiveert, en Wat je wil bereiken. Zo’n goed overwogen studiekeuze leidt tot veel minder studie-uitval.

Het Tussenjaar & Studiekeuze-traject start in september met je studiekeuze (individueel, of in een mini-groep). Eerst bespreken we zaken zoals je schoolachtergrond, je hobbies, je wensen, je twijfels en nog veel meer. Vervolgens zal ik een zgn. shortlist met mogelijk passende studies voor je opstellen waaruit je stapje voor stapje een selectie uit kan gaan maken. Wanneer je deze selectie hebt gemaakt kan je meer informatie gaan verzamelen via Open Dagen, Meeloopdagen en via netwerk-gesprekken. Het traject wordt pas afgesloten als je je studiekeuze definitief hebt gemaakt.

Tijdens dit studiekeuze-traject heb je ook tijd voor hele andere dingen, zoals geld verdienen, je rijbewijs halen, sporten, of een cursus doen. Dit traject wordt afgesloten in december, zodat je vanaf januari een periode naar het buitenland kan gaan voor een gap year programma van je eigen keuze.

Zowel gedurende het studiekeuze-traject als tijdens je periode in het buitenland krijg je persoonlijke begeleiding. Met mijn ervaring als zowel studiekeuze-coach als tussenjaar-specialist zorg ik er graag voor dat jouw tussenjaar zowel een nuttige, als een onvergetelijk mooie ervaring wordt!

Het tarief voor een individueel studiekeuze-traject van 3,5 maand bedraagt: € 875,= (ex BTW).

Voor een studiekeuze-traject in een zelf samen te stellen mini-groep wordt een gereduceerd tarief van € 675,= p.p gehanteerd.

Voor meer informatie kan je bellen naar: 06-27.197.791 (Heleen Pelle)

 

Share Button

Reacties zijn gesloten.